Zoeken
  • Noortje de Lange

Verrassende uitkomsten van onderzoek naar werkstress tijdens lockdown


Wat is het effect van thuiswerken op ons energieniveau? Hoe blijven medewerkers fit en productief? En wat kun je als werkgever doen om hierin te ondersteunen? Vragen die door de lockdown tijd rap bovenaan de prioriteitenlijst van veel organisaties is komen te staan. We worden platgegooid met artikelen, blogs en adviezen die het antwoord op deze vragen plachten te geven. Maar hoe zit het nou echt? Wij namen een deepdive in alle data die we verzameld hebben vanuit de energiemetingen die we doen en kwamen tot verrassende inzichten.


Beleefde werkstress wordt minder in de thuiswerksituatie

Om te beginnen valt op dat het gevoel van stress in de thuiswerksituatie gemiddeld genomen vermindert:

De oorzaak van het verminderde gevoel van stress verschilt van persoon tot persoon. Veel genoemd zijn het wegvallen van reistijd, en het beter kunnen focussen thuis dan in de kantoortuin. Voor de meer introverte medewerkers komt daar nog bij dat het alleen zijn zorgt voor minder stressgevoelens dan wanneer zij continue anderen om zich heen hebben.

Thuiswerken legt de verschillen in energiemanagementvaardigheden bloot

Het vorige punt ging over de eigen perceptie, dus het gevoel gestrest te zijn. De energiemetingen die deelnemers doen maken inzichtelijk hoeveel stress er daadwerkelijk fysiek aanwezig is. Of beter gezegd: hoe de verhouding is tussen periodes van stress en de momenten waarin het lichaam zich van deze stress herstelt. Deze moeten met elkaar in balans zijn om gezond en energiek te blijven. En hier is een verrassende ontwikkeling zichtbaar:


*Met energiebalans wordt bedoeld de gemeten verhouding tussen periodes van stress en periodes van rust. Een goede balans is belangrijk om ook op de langere termijn gezond en energiek te blijven.


Wat dit duidelijk maakt is dat de extremen groter worden in de thuiswerksituatie: bij een aanzienlijk deel van de groep die eerst een middelmatige balans tussen stress en herstel had, werd tijdens de lockdown een goede of juist slechte balans gemeten. Anders gezegd, de verschillen in energiemanagementvaardigheden worden duidelijker zichtbaar:

Medewerkers die al redelijk goed voor zichzelf zorgden, kunnen dat tijdens thuiswerken juist beter doen.

Medewerkers die het al lastig vonden om een gezonde balans te houden tussen stress en herstel hebben daar tijdens het thuiswerken nog meer moeite mee.

Wat veroorzaakt deze beweging? We zien dat de mensen die al redelijk goed voor zichzelf zorgden, in de thuiswerksituatie sneller de regie nemen over hun lifestyle. Zij geven goed hun grenzen aan als het gaat om hun agenda, en zien kansen om bijvoorbeeld de weggevallen reistijd te benutten voor energie verhogende activiteiten zoals sport, bewuste ontspanning of een wandeling in de natuur. Dit heeft positieve effecten op hun slaap en algehele gezondheid, en daarmee ook op hun prestaties.

Voor de mensen die al moeite hadden met het houden van een gezonde balans, heeft het thuiswerken het tegenovergestelde effect: door de veranderende omstandigheden verliezen zij juist de regie op hun ritme, en laten zich veelal leiden door hun volle agenda’s. In plaats van kansen zien zij vooral belemmeringen om een gezonde levensstijl na te leven. Bij deze groep zien we een verslechtering van de kwaliteit van slaap en algehele gezondheid, met alle gevolgen van dien voor prestaties op het werk.

One-sizes-fits-all aanpak voor energiemanagement is een illusie

Deze analyses leren ons dat de mogelijkheid tot thuiswerken de gezondheid en prestaties (flink) kan verbeteren, mits medewerkers inzicht hebben in hun eigen energiebalans en de vaardigheden om deze te beïnvloeden. Ons advies? Investeren in energiemanagement vraagt niet om een “one size fits all” programma, maar om maatwerk: geef medewerkers inzicht in hun individuele energiepatronen, waardoor je onderscheid kunt maken in de ondersteuning die nodig is om de balans te verbeteren. Bij de een ligt dat in effectieve keuzes maken in het inrichten van hun werkdag. Voor een ander gaat het om grenzen aangeven. Weer een ander kan uit de voeten met concrete tips voor een betere nachtrust. En er zijn medewerkers die met alleen het inzicht gemakkelijk zelf aan de slag kunnen! Kortom; als je als werkgever echt wil investeren in gezondheid en prestaties, levert differentiatie duidelijk het meest effectieve en duurzame resultaat op.
330 keer bekeken1 reactie

Recente blogposts

Alles weergeven